ČNB.cz

cgaff_lp_hc_b_728x90.jpgČNB.cz je největší a centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. Má postavení veřejnoprávního subjektu. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

ČSOB.cz nabízí mnoho druhů účtů a platebních karet. Servis24 přihlášení vám umožní snadný online přístup k vaším financím. Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu. Pěkné koberce pro váš byt či dům. Nabízíme levné vinylové podlahy v našem eshopu.

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové stability, tj. vytváření nízkého inflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky.

V souladu se svým hlavním cílem ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. Jako ústřední banka poskytuje ČNB bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Vede účty organizacím napojeným na státní rozpočet, kterými jsou: finanční a celní úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, úřady práce, příspěvkové organizace, státní fondy, účty napojené na rozpočet Evropských společenství apod. Na základě pověření Ministerstva financí provádí operace spojené se státními cennými papíry. Sídlo ústředí ČNB je v Praze. Sedm regionálních poboček se nachází v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Česká spořitelna půjčky jsou vhodné jak pro podnikatele tak pro běžné občany. Česká spořitelna je největší tuzemská finanční instituce. Poštovní spořitelna má pro vás připraveno mnoho zajímavých finančních produktů.

Hospodářská politika ČNB

ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním. V souladu s ním určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled. Dále provádí činnost podle zákona o ČNB a dalších právních předpisů.

Kdo nakupuje chytře akcie.cz může pohádkově zbohatnout. Kvalitní spořící účet vám dnes nabídne každá banka. Air Bank nabízí nejvýhodnější spořící účet na trhu. Za bankovní poplatky můžete ušetřit několik set korun měsíčně.

O ČNB

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Je zřízena Ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. Má postavení veřejnoprávního subjektu se sídlem v Praze. Jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři členové bankovní rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období.

Podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších předpisů je hlavním cílem její činnosti péče o cenovou stabilitu. Dosažení a udržení cenové stability, tj. nízko inflačního prostředí v ekonomice, je trvalým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro udržitelný hospodářský růst. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů vedoucích k cenové stabilitě je nezávislost centrální banky. ČNB rovněž podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, pokud není tento vedlejší cíl v rozporu s cílem hlavním.

Kapitola O ČNB Vás seznámí s posláním a funkcí ČNB a s jejími současnými představiteli. Je zde uvedena aktuální organizační struktura centrální banky a informace o rozkladové komisi ČNB, která je poradním orgánem bankovní rady pro přípravu rozhodnutí bankovní rady ČNB vydávaných ve správním řízení. V podkapitole Hospodaření ČNB naleznete například Výroční zprávy ČNB a Roční zprávy o výsledku hospodaření. Informace o kontaktních číslech, poštovních a elektronických adresách, úředních hodinách, ale také o historii budovy ústředí ČNB jsou k dispozici v podkapitole „ Sídlo ústředí ČNB“. Ve fotogalerii jsou umístěny v tiskové kvalitě fotografie současných členů bankovní rady, a také fotografie interiéru a exteriéru budovy ústředí ČNB.

Servis24 přihlášení trvá několik sekund. Akcie.cz je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář, tj. že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Poštovní spořitelna poskytuje řešení finančních potřeb. Poštovní spořitelna internetbanking se snaží podat maximum informací pro uživatele z volně dostupných zdrojů. ČSAS.cz patří mezi největší a nejznámější banky v České republice. UniCredit bank je moderní banka nového tisíciletí.

Tyto stránky nejsou oficiální webovou prezentací ČNB a mají pouze informativní charakter.


Sponzorované odkazy:


Dražby a exekuce nemovitostí za výhodné ceny. Servis24 je online banking České spořitelny. Jak se poprvé přihlásit do Servis24 Internetbankingu? Postup pro přihlašování do Servis24 online bankingu. Servis24 přihlášení provedete opravdu snadno.